John David indbyder dig til at dele hans glaede.
Sandhed, Frihed og Kaerlighed.
Sat- chit- anand

John David

Er du endelig klar til at give slip pa alle de gamle historier som du kalder "mit liv" og som adskiller dig fra det, der er sandt? Laenges du efter sandhed, glaede, fred og kaerlighed - det du egentlig er? Søger du efter dit sande jeg, dit vaesens kerne? Din søgen slutter her.

John David viser dig den enkle vej ind i nuets naervaer, hvor alle identifikationer med "jeg" (din personlige historie) falder vaek. Tilbage star den lysende og klare bevidsthed som egentlig er dig, den kaerlighed du altid har vaeret. Efter 15 ar med Osho og 25 ar pa den spirituelle vej, erkendte John David Sandheden i samvaeret med Papaji. Dette skete i 1992 i den lille indiske by Lucknow, hvor han tilbragte endnu 5 ar. Siden da har han givet Satsang i Australien, Indien, Italien, Schweiz, England og Tyskland.

John David er en ambassador pa vegne af Ramana Maharshi og Papaji. Han er dybt forankret i Self Inquiry?ens direkte vej. Kom og lad dig blive rørt i dit inderste af det sande naervaer der udtrykker sig selv gennem John David - et mode i dyb sandhed og kaerlighed.


   

 

Satsang med John David

Ordet "sat" betyder sandhed og "Satsang" betyder et møde i sandhed.

I Satsang beder jeg folk om at stoppe et øjeblik og blive stille indeni og se. For sa kan de opdage, at de i mange ar har sagt "jeg". Referencepunktet for hele deres liv har vaeret "jeg" sa de oplever verden fra dette sted - "jeg". Hvis de virkelig undersøger dette "jeg", sa kan de ikke finde det.

Folk har en forestilling om, at der findes et "jeg" og et forhold til en verden, der er adskilt fra dem selv. Deres foraeldre og samfundet har videregivet og forstaerket denne forestilling; hele samfundet understøtter denne ide. Men dette er faktisk ikke sandt. Det er en falsk forestilling. I Satsang bliver folk stille og kan finde et slags rum hvor den personlige historie ikke er sa presserende. I det rum er det muligt at lave sin egen undersøgelse og indse at denne forestilling rent faktisk ikke er sand. Nar man først har set det klart sa forandrer det alt for en.

Hvis "jeg" er til stede sa kan Selvet ikke vaere der og altsa kan "jeg" ikke opleve Selvet. Men "jeg"et kan forsvinde et ojeblik og sa traeder Selvet frem. Hvis sindet er stille og roligt sa er det muligt for "jeg" at forsvinde.

Naesten ethvert menneske har oplevet Selvet. Det sker ret tit. Eksempelvis; du gar en tur i skoven, solen skinner og fuglene synger og kredser hojt over dig. En fugls skygge glider hen over en sten og i det øjeblik ser du skyggen pa stenen. I det øjeblik stopper dit sind og du bliver opmaerksom pa solens varme, duften fra løvtraeerne og skyggen, alt dette i et øjeblik. Du er totalt naervaerende, og Selvet bliver synligt. Der er denne staerke følelse af et enormt endeløst rum og dyb fred. Dette er Selvet.

Hvis du virkelig vil leve i Selvet sa gaelder det om at du bringer din opmaerksomhed tilbage indeni til kilden. Det er meget nemt for du er kilden. Det handler ikke om at fa noget nyt. Det handler om at komme i kontakt med det der altid er til stede; det du kender. Det er som at møde en gammel ven.

Faktisk er det meget besvaerligt at fastholde alle de her historier man har om sig selv. Det koster en masse energi. Papaji sagde noget meget interessant. Der var en dicipel som levede med Papaji, de delte et vaerelse. Denne mand sagde til Papaji; "jeg har nu og da sma oplevelser af Selvet, men dig, Papaji, du synes at leve det meste af tiden i Selvet. Papajis svar var; "sadan er det ikke. Hvad du kalder en oplevelse af Selvet, er ikke en oplevelse, det er dig - og alt andet er oplevelser. Hvad du kalder livet er en oplevelse."

Dette er meget, meget vigtigt. Fordi vi er involveret i vores historier hele tiden. Papaji sagde, "vaer involveret i Selvet".


Satsang kollektivet "Open Sky House"

Kollektivet udfolder sig i sand, upersonlig kaerlighed. Det eneste formal er at vaere i Satsang uden alle de gamle historier. Dette betyder; at leve i sandhed og at vagne op.

Alle der har dette som deres første prioritet er velkomne til at flytte ind. Ud af den glaede og kaerlige entusiasme som mange folk fra forskellige byer i Tyskland deler, sa har cirka 20 mennesker mellem 2 og 89 ar besluttet at droppe deres gamle liv for at starte pa ny i dette spirituelle minisamfund.

Her holder John David Satsang "retreats" og møder pa jaevnlig basis, ideelt for folk der er interesseret i sandhed. Der er et Body Work-center, hvor folk fra kollektivet star til radighed med deres faerdigheder indenfor alternativ helbredelse og energetisk arbejde.

Alle gaester er meget velkomne til at deltage i det varierede og spaendende program der finder sted i skøn atmosfaere i enten nogle dage, uger eller weekender. Her er muligheden for at opleve og deltage i kollektivets daglige liv. Du er meget velkommen til evt. selv at dele ud af dine kreative evner. Du kan opleve hvad det vil sige at leve i sand kaerlighed.

Der er forskellige lokaler til radighed (bl.a. et pa 100 m2) og de kan lejes til dags, uge- eller weekendlange workshops. Den meditative atmosfaere er et perfekt udgangspunkt for at arbejde med en gruppe (30-50 folk). Kollektivet kan sørge for den daglige fode og generel stotte og hjaelp.

office@openskyhouse.org
http://www.openskyhouse.orgFor mere information om John David

Besøg venligst den engelske hjemmeside for mere information om John David og Open Sky-Satsang kollektivet:

John David Satsang Schedule Art    
John David
Satsang
S atTV
Open Sky Press
www.opensky.international
Open Sky House
Seminar House
FlowFineArt
Events